Windows 11 sin hemmelige ytelses-forbedring avslørt!

Det er mer her enn en ny startmeny og runde vindus-kanter.