Apple og Google vil måtte endre mye om EU kjører igjennom alt dette

Sletting av apper, ingenting forhåndsinstallert og åpning for motparten.