OFFISIELT: Nvidia handler ARM

ARMs partnerforhold endres ikke. (oppdatert)