Apple forklarer hvorfor de stoppet Basecamps nye e-post-app

– Den skulle aldri ha blitt godkjent.