Mente produktet kunne bli like viktig som mobil og TV – nå søker de kjøpere

19,6 milliarder kroner ikke nok for Magic Leap.