Mulig glipp fra kjendis-DJ: ser du hvilket Apple-produkt som lusker i bakgrunnen?

Skal kunne bestilles denne høsten.