Uber tapte 1 milliard dollar

Selskapets første kvartal som børsnotert selskap viste røde tall.