Etterforsker Apple for Music og News-monopolpraksis

Forhindrer selskapet konkurranse?