Klima-katastrofer er bra for Apple, for da tror de flere kjøper iPhone

– Kan brukes som radio og lades med håndveiv.