Det britiske parlamentet har beslaglagt Interne Facebook-dokumenter

– Dokumentene har stor verdi for offentligheten, sier komitéleder i det britiske parlamentet.