Qualcomm: – Apple skylder oss 60 milliarder

Uenighetene om patenter vil ingen ende ta.