Rockstar-ansatte beskriver fryktkultur

Enda flere meldinger om lange arbeidsuker i selskapet.