Dette må mobil-produsentene betale Google i Norge

Men grunnet denne klausulen endres kanskje ingenting.