Twitter: – Algoritmene har ikke alltid vært upartiske

Innrømmer at brukere ikke har blitt behandlet rettferdig.