Google bruker kinesisk nettsted til å utvikle egen svarteliste

I tråd med kinesisk sensur.