Nå er piratstrømming forbudt i Norge

Vedtok ny åndsverkslov.