Nå er piratstrømming forbudt i Norge.
Kulturdepartementet har vedtatt ny åndsverkslov.

Annonse


Nå er piratstrømming forbudt i Norge

I fjor ble det kjent at Kulturdepartementet jobbet med en oppdatert åndsverkslov. Den er nå vedtatt og trådte i kraft 1. juli.

Ulovlig å strømme innhold som krenker opphavsretten

Tillegget finner man under åndsverkslovens § 3: Opphavsrettens innhold. I lovvedtaket skriver Kulturdepartementet følgende:

“Det blir ulovlig å strømme film og andre åndsverk der det er åpentbart at materialet er ulovlig lagt ut. I tillegg er det et vilkår at bruk fra den ulovlige kilden er egent til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad. Straff og erstatning kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen […] Slik situasjonen er i dag, vil bestemmelsen f.eks. omfatte film som er gjort tilgjengelig på Internett for strømming uten rettighetshavernes samtykke. Brukere som oppsøker slike ulovlige tilbud og ser filmer gratis, selv om de er vel vitende om at filmene ulovlig er gjort tilgjengelig på Internett – og at den ulovlige tjenesten påfører rettighetshaverne tap, vil
kunne komme i ansvar.”

Den nye loven slår fast at:

Annonse
“Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd.”

Det er allerede kjent at tjenester som Popcorn Time er forbudt her til lands.

 

Kilde:
Regjeringen,
Lovdata

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse