Nå som du kan tjene digitalvaluta på lagringsplass betyr det at det tradisjonelle nettet er på vei bort?

Tvungen kryptering og desntralisert lagring er nettets håp. (Video)