Dette blir virkelighet i biler om kun ett år

Men ønsker sjåførene det?