Storavsløring: NSA spionerte ulovlig på amerikanere under Obama-tiden

Selv etter at ulike sikringstiltak ble innført for å hindre dette.