– Hjelp, Windows 10 installeres av seg selv!

Pass på om du ikke vil ha tiern. (Oppdatert)