asustuf3080
Større problemer kommer sjelden alene. I tillegg til tekniske problemer med RTX 3080-kortene, lekket det personinfo fra Nvidia sin nettbutikk....