NY OPENOFFICE:Mer ClipArt er en av nyhetene i OpenOffice Premium.
OpenOffice Premium inneholder mere ClipArt, flere fonter og flere dokumentmaler. Og best av alt: Den er gratis.