macbook pro m3
Innfrir Apples lovnader, men Snapdragon X Elite er mye kjappere.