IKKE SONEFRITT: Verken Blu-ray, HD DVD eller DVD blir sonefrie med det første.
DVD Forum har bestemt at HD DVD skal deles inn i regionkoder for å hindre piratkopiering.