apple photos
Det er allerede mulig å enkelt flytte fra Apple Photos til Google Photos - neste uke blir andre veien mulig.

Annonse


Snart kan Apple-fansen flykte fra Google, og andre veien

For tre år siden ble Apple og Google, under “Data Transfer Initiative”-plattformen, enige om å gjøre det enklere å flytte data mellom tjenestene sine.

Fra neste uke kan du flytte fra Google til Apples bilde-tjeneste

Mer spesifikt var det snakk om å flytte bilder fra Apple iCloud Photos til Google Photos – nå blir også den andre veien mulig:

“Fra og med i dag utvider Apple og Google sine tilbud om direkte dataoverføring for å tillate brukere av Google Photos å overføre samlingene sine direkte til iCloud Photos. Dette kompletterer og fullfører de eksisterende overføringene som først ble muliggjort fra iCloud Photos til Google Photos og oppfyller et kjerneprinsipp for Data Transfer Initiative (DTI) om gjensidighet,” heter det fra organisasjonen som legger til at verktøyet kommer neste uke:

Tilbudet fra Apple og Google vil rulle ut i løpet av neste uke og er det nyeste verktøyet drevet av åpen kildekode Data Transfer Project (DTP) teknologistabelen, og slutter seg til eksisterende direkte portabilitetsverktøy tilgjengelig for milliarder av mennesker i dag som tilbys av DTI og dets grunnleggelse partnere Apple, Google og Meta.

Data Transfer Initiative

Dette melder Apple om muligheten til å overføre fra deres tjeneste til Photos:

“Du kan be om å få overført en kopi av bilder og videoer du har lagret i iCloud-bilder, til Google Foto. Når du overfører bilder og videoer fra iCloud-bilder, blir bildene du har lagret hos Apple, verken fjernet eller endret – det sendes bare en kopi av innholdet ditt til den andre tjenesten. Overføringsprosessen tar mellom tre og syv dager. Vi bruker denne tiden til å verifisere at forespørselen kom fra deg, og til å utføre overføringen.”

Apple gjør oppmerksomme på at kanskje ikke samtlige formater fungerer:

“Noen data og formater som er tilgjengelige i iCloud-bilder – f.eks. smarte albumer, Live Photos og enkelte RAW-filer – er kanskje ikke tilgjengelige når du overfører innholdet ditt til en annen tjeneste. Mer informasjon om hvilke data som overføres, finner du nedenfor.”