Opera gemini ai
Opera tilbyr gratis AI-bildegenerering i samarbeid med Google Gemini.

Annonse


Gemini til Opera med gratis bilde-AI

Nettleseren Opera har avslørt at de bygger inn Google Gemini.

Gratis bilde-redigering

Det er deres AI chatbot som nå gis en injeksjon med Gemini: «Operas Aria-nettleser AI er unik ettersom den ikke bare bruker én leverandør eller LLM. Operas Composer AI-motor behandler brukerens intensjoner og kan bestemme hvilken modell som skal brukes til hvilken oppgave,» forklarer Opera fra sitt hovedkontor i Oslo, og fremhever fordelene:

«Den nyeste AI Feature Droppen er et resultat av samarbeidet med Google Cloud: Per i dag tilbyr Aria, i Opera One Developer, gratis bildegenereringsmuligheter ved å bruke Imagen 2-modellen på Vertex AI. Fra og med denne funksjons-droppen vil Operas AI kunne lese opp svar på en samtaleaktig måte. Dette er takket være Googles banebrytende tekst-til-lyd-modell.»