iPhone 15
Hvorfor Apple begrenser lade-syklus-informasjon til de nye modellene vites ikke, men det er lov å håpe en iOS-oppdatering legger det til på alle modeller som kan kjøre iOS 17.

Annonse


Endelig mulig!

Det har blitt avslørt, besynderlig sent, at iPhone 15-modellene som når de første kundene førstkommende fredag, avslører hvor mange ganger batteriet er utladet.

Men hvorfor kan vi ikke se dette på alle iPhone-modeller?

Dette gir en viktig pekepinn for batterihelsen, og er en av faktorene Apple bruker når de opplyser om batterihelsen i prosent på alle moderne iPhones – forskjellen er at man nå kan se antallet sykluser (hver gang batteriet når 0 prosent) uten bruk av tredjeparts-apper. Dette er for øvrig også populært for Macs.

Nå som man ikke lenger trenger det, besøker man innstillinger – generelt og om. Nederst på denne siden vil iPhone 15-modellene avsløre informasjon. Du vil til og med se når batteriet ble produsert og hvilken måned det først ble brukt.

Man skulle tro dette var mulig også med alle andre iPhone-modeller som støtter iOS 17, men så er ikke tilfellet. Kanskje legges det til støtte senere? Det er uansett ingen grunn til å begrense dette til iPhone 15, om Apple da ikke føler det er behov for å garantere antallet sykluser også via maskinvaren på en eller annen måte. En annen funksjon som er forbeholdt de nye modellen er maks-lading til 80 prosent for å maksimalt bevare batteri-helsen.

Annonse


Dette forklarer Apple.no om batteriene sine og hvordan ladesykluser fungerer:

“Apples litiumionbatterier fungerer i ladesykluser. Du fullfører én ladesyklus når du har brukt opp (ladet ut) en mengde som tilsvarer 100 prosent av batterikapasiteten – men ikke nødvendigvis alt fra én lading. Du bruker for eksempel 75 prosent av batterikapasiteten én dag, og så lader du det helt opp over natten.

Hvis du bruker 25 prosent dagen etter, har du til sammen ladet ut 100 prosent, og de to dagene blir til sammen én ladesyklus. Det kan ta flere dager å fullføre en syklus. Kapasiteten til alle batterityper minsker etter en bestemt mengde lading. Med litiumionbatterier reduseres kapasiteten litt med hver fulle ladesyklus. Apples litiumionbatterier er konstruert for å beholde minst 80 prosent av originalkapasiteten i svært mange ladesykluser, noe som varierer avhengig av produktet.”

Annonse