Alle bilder: Avdan/YouTube

Annonse


Windows 12 bør bli slik

Husker du saken fra oktober om det helt nye Windows-grensesnittet lekket av Microsoft i en presentasjon?

Dette er noe av det smartere vi har sett

Det er tidligere ryktet at Microsoft har endret strategi til igjen å lansere store Windows-oppgradringer i form av helt nye versjoner med et nytt utrykk.

Når det gjelder Windows 12 er det trolig snakk om en videreutvikling av Windows 11-grensesnittet.

Det er flere ting Microsoft kan lære av dette

Det nye vil trolig være nedtrykkemeny fra toppen som på mobiler for varsler, og en startmeny som “flyter” over skrivebordet. I konseptet under ser designere hos Avdan for seg at start- og verktøylinje er to uavhengige grafiske grensesnitt-elememnter med avrundede hjørner.

Annonse


Avdan har skapt en av de beste konseptene vi har sett på en god stund, og er dessuten smart timet i forhold til nevnte oktober-lekkasje.

Det er mange smarte forberdringer å finne her utover det som angår det rent visuelle. I start-menyen er alltid alle programmer synlig uten å måtte trykke, det er lagt opp for et alternativ til mapper kalt “collections” og et interessant multitasking-konsept med to apper i et vindu flytende på skrivebordet. Den dyamiske bakgrunnen ser ut som en selvfølge etter at man ser det i aksjon.

Microsoft, Apple: ballen er i deres banehalvdel.

Annonse