edwardsnowdenadvarernorge
Edward Snowden mener at den norske overvåkningsloven vil misbrukes av utenlandsk etterretning.

Annonse


Snowden advarer Norge mot overvåkningsloven

Edward Snowden kritiserer den nye norske overvåkningsloven og lenker til en kommentar fra NRK.no som er kritisk til den.

Roper varsku

Lekkeren tweetet på norsk og lenket til en kommentar på NRK kalt “Masseovervåkning uten sidestykke” av Elisabet Haugsbø visepresident i Tekna og Inge Harkestad styremedlem i Tekna Big Data.

Forfatterne mener at den nye e-tjenesteloven “legger opp til en digital masseovervåkning som savner sidestykke i norsk historie.”

Dette er loven Snowden kritiserer

Vi skrev om loven sommeren 2020:

Annonse


“Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven vil avløse etterretningstjenesteloven av 1998. Formålet med loven vil være å bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser.”

Videre heter det at:

“Forslaget innebærer at Etterretningstjenesten får hjemmel til å innhente og lagre store mengder metadata om elektronisk kommunikasjon som krysser den norske grensen. Tilbydere av ekomtjenester skal legge til rette for innhentingen. Fordi norsk innenlandsk kommunikasjon i stor utstrekning krysser grensen, foreslås det strenge begrensninger og kontrollmekanismer.”

Du må også være klar over dette:

“Loven er omstridt fordi den kan samle inn data fra nordmenn over landegrenser, noe som altså innebærer all surfing, og ikke bare den som skjer innenlands.”

Følgende lagres i 18 måneder:

  • Navn
  • Dato
  • Klokkeslett
  • Sted
  • IP

Dette mener han

I rekke tweets, alle på norsk, tweeter den verdenskjente lekkeren som har fått fast opphold i Russland, blant annet at:

“Hovedpoenget er at Norge ikke trenger et slikt system, og ikke kan få noen nasjonal fordel av det. Dette forslaget eksisterer helt til fordel for utenlandske “etterretningspartnere,” som vil Norge for å lappe hull (opprinnelig “sak for sak”) i et globalt system med masseovervåkning.”

Snowden mener at systemet kommer til å bli misbrukt av amerikansk og utenlandsk etterretning:

“Spør deg selv: Hvem vil virkelig ha dette systemet? Er de til og med norsk? Nei, dette er et tilfelle av amerikanske hender som skriver med en norsk penn. Det er et brudd på suvereniteten – offentlig * og * privat. Beskytt rettighetene dine, ellers mister du dem som alle andre.”

To dager etter at vi skrev om saken juni 2020 gikk en rekke eksperter ut mot forslaget:

Over 50 eksperter innen sikkerhet, personvern og teknologi har signert et opprop som anbefaler Stortinget å ikke vedta forslaget til ny lov om Etteretningstjenesten. Dette fordi lovforslaget slik det foreligger inkluderer masseinnsamling av metadata i bulk (såkalt «Tilrettelagt Innhenting»), som de mener bryter med grunnleggende menneskerettigheter og Grunnloven.

ITavisen, 20. juni, 2020

Annonse