applestudiodisplayharlydproblemer
Apples dyre skjerm med iOS og A13-brikke sliter med lydproblemer og kun en omstart løser problemet som ofte dukker opp igjen.

Annonse


OPPDATERT: Retter feilen

Apple bekrefter at det er problemer med lyden i Studio Display som koster fra 18 990 kroner. Med nanotekstur tar selskapet 22 490 kroner for skjermen med iOS og A13-brikke.

Oppdatert, 4. august, 21:06:

Apple melder i oppdateringsloggen at lyd-problemene er rettet. Det foreligger ingen merknader om retting av USB-problemer.

Oppdatert, 4. august, 19:19:

Annonse


Apple har lansert oppdatering 15.5 til skjermen. Det er foreløpig ukjent hva den retter. Vi oppdaterer denne artikkelen når vi vet mer.

Dyr skjerm skaper hodebry

Med andre ord er det ikke uproblematisk å gjøre en skjerm avhengig av et operativsystem. Kundene er meget irriterte over at de må ta omstart av skjermen for at lyden skal fungere.

“Den eneste måten å få den til å fungere igjen er å plugge ut strømmen i løpet av natten. Dette tar omstart av skjermen og løser problemet midlertidig,” avslører en eier på Twitter.

Det meldes også om problemer med at tilkoblede USB-enheter plutselig kobler seg av flere ganger om dagen, og at lyd ikke fungerer i video-samtaler.

“Ikke et maskinvare-problem”

Det er MacRumors som har innhentet et dokument sendt til autoriserte Apple-verksteder at selskapet bekrefter at “kunder kan oppleve problemer med høyttalerne.”

Apple mener at det er nok å nappe ut strømmen og eventuelt alt tilbehør eller enheter tilkoblet i ti sekunder, og koble til igjen. Selskapet bedyrer at dette ikke er et maskinvare-problem og at en iOS-oppdatering derfor bør løse problemet.

Da skjermen først ble lansert var nettkamera-kvaliteten for dårlig. Apple forbedret bildet noe i en oppdatering. Selskapet har tidligere rotet til oppdateringer av produktet.

Annonse