windows11påm1
Det er foreløpig ingen måter å kjøre Windows 11 på direkte mot Apples M1-maskinvare, men en utvikler prøver seg. Bilde: Parallels

Annonse


Har tatt på seg en veldig vanskelig oppgave

Arminder Singh har tatt på seg en stor utfordring: å få Windows 11 til å kjøre på Apples M1-maskinvare.

“Dette er et ikke et trivielt prosjekt”

Det er en vanskelig oppgave, for som Singh forklarer i blogg-innlegget er at Apples brikker ikke på noen måte er en direkte kopi av andre ARM64-brikker fra Qualcomm og MediaTek, men gjort egne valg, spesielt i forhold til minne-system – også Apple sin “Interrupt Controller” (AIC) er en utfordring og spesial-laget for selskapets maskiner.

Windows ARM64-kernelen støtter ikke AIC, men bruker Generic Interrupt Controller. “Dette vil være en av de første og største utfordringene,” forklarer han.

“Heldigvis er mye av jobben allerede gjort”, sier Singh og sikter til Asahi Linux på M1 som vi omtalte i oktober i fjor.

Annonse


Singh forklarer en av utfordringene:

“Mens Apples sin MMU (“Memory Management Unit”) støtter både 16K og 4K, støtter IOMMU kun 16K sider så vidt jeg vet. Det gir utfordringer med Windows sin kommunikasjon mot maskinvaren. Dette må fungere.”

Singh er såpass usikker på om det lar seg gjøre at han ikke har noen ETA og påpeker at han kanskje aldri kommer i mål, men at han skal gjøre sitt beste og håper han får Windows til å fungere optimalt på M1-maskiner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse