Dette mener han er Apples brette-planer

Forsker på en rekke størrelser.