battlefield2042
Antallet daglige spillere i snitt de siste 30 dagene er 2055. Derfor kutter også Dice i antallet roterende flerspiller-opplevelser fra fem til tre.

Annonse


Fjerner innhold grunnet spiller-manko

Dice har valgt å fjerne antallet roterende spillmodus.

Kutter i innhold grunnet få spillere

Årsaken er for spillere, så for å kutte ned på ventetiden er målet å ha flere spillere per server.

Dice kutter fra fem til tre flerspiller-valg (de ulike modusene), men skal samtidig rotere på innholdet to ganger i uken (mandag og torsdag) – dette opp fra en gang daglig.

Endringene som forklart på Twitter:

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse