app-store-nederland-apple
Apple forsvarer valget sitt i hvordan de har endret App Store i Nederland for å etterkomme myndighetenes påbud.

Annonse


Apple forsvarer App Store-praksis i Nederland mens boten øker

I tre omganger skrev vi tidligere i år at Apple ble påbudt å tilby utviklere alternative betalingsmåter i App Store-applikasjonene deres, at de deretter gjorde implementeringen både unødvendig komplisert og dyr for utviklerne, og at Apple for tredje gang ble bøtelagt 50 millioner kroner for å ikke imøtekomme kravet på en tilfredsstillende måte.

Kritikk mot Apples løsning

Bøtene kommer ukentlig til Apple ordner opp etter seg, og nå har det beløpet seg til 30 millioner dollar, altså rett under 265 millioner kroner. Fremdeles forsvarer selskapet endringene de har gjort.

Måten de skulle etterkomme kravet fra Authority for Consumers and Markets (ACM) var nemlig å legge mye av bryet på utviklerne, blant annet med krav om at de må søke en spesifikk tillatelse for den nederlandske fronten av App Store dersom de ønsker å tillate tredjepartsbetalingsformer. Denne metoden har blitt kritisert.

Apple forsvarer endringene

Nå har MacRumors fått tak i et brev fra compliance-sjef i Apple, Kyle Andeer. Her forsvarer han Apples plan og gir uttrykk for at han mener endringene samsvarer med påbudet fra AMC. Det går videre frem at Apple opererer under et overordnet sett med hovedprinsipper som gjelder for alle utviklere og apps, uavhengig av landet det gjelder.

Annonse


“For å sikre den beste opplevelsen for brukerne så finnes det ikke flere versjoner av App Store, kun én versjon med mange ulike fronter. Dette har vist seg å være en fantastisk mulighet for utviklere”

Om endringen de har gjort for å etterkomme AMC sitt krav så forteller Apple at dette er et bra kompromiss der de følger juridiske krave i Nederland, samtidig som de opererer under de samme standardvilkårene som utviklere i resten av verden.

ACM på sin side mener det ikke er akseptabelt, og at Apple “så langt ikke har foreslått et seriøst alternativ” til hvordan de kan løse problemet. Til det skjer, øker altså botens størrelse med fem millioner dollar i uken.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse