windows-11
De som tester Windows 11 får noen eksperimentelle funksjoner som kanskje aldri vil implementeres for alle.

Annonse


Windows 11-testere kan være alene om å prøve disse funksjonene

Foruten å avsløre at Windows 11 får en større februaroppdatering enn vanlig så kommer det nå frem at Microsoft planlegger en utradisjonell tilnærming for oppdatering av operativsystemet utover 2022. Blant annet vil de drive eksperimentering med funksjoner som i flere tilfeller sannsynligvis aldri vil implementeres for vanlige brukere.

Ny tilnærming fra Microsoft

Forskjellen mellom dette og vanlig testing er at det ikke nødvendigvis er Microsoft som står for testingen alene, men også de med status som såkalt “Insider” som er en del av testeapparatet med tidlig tilgang til nyere programvareversjoner.

“Som et ledd i den pågående evolusjonen vil Insidere se at vi i langt større grad bruker Dev-kanalen som en plass til å klekke nye ideer, jobbe med disse og å kontrollere statusen på enkeltfunksjoner,” skriver Amanda Langowski med hovedansvar for Windows Insider Program.

Langowski fortsetter med å forklare at disse konseptene ikke nødvendigvis vil implementeres, men at prosessen med å eksperimentere med dem vil gi grunnlag for mer raffinerte opplevelser.

Annonse


Appstøtte for Android, endringer i oppgavelinjen

Slik det heretter vil fungere er at Dev-kanalen for Windows 11-testing vil bestå av eksperimentelle funksjoner, mens Beta-kanalen i større grad vil inkludere funksjoner som i større grad er utviklet og som etter all sannsynlighet ikke vil skrotes.

Microsoft sin nye tilnærming kan allerede starte snart med februaroppdateringen som vil introdusere Android-appstøtte, endringer i oppgavelinjen og nye design i Notisblokk-programmet og Windows Media Player.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse