Tesla-Model-S-Plaid
Staten California vil revurdere klarsignalet de ga til Tesla i forbindelse med Full Self-Driving.

Annonse


“Farlige” autopilot-videoer har fått California til å revurdere

Bilmyndighetene i California varsler at de kommer til å vurdere hvorvidt det kan bli aktuelt å regulere Tesla sin Full Self-Driving beta, programvaren deres for selvkjørende biler.

Tesla eksperimenterer med kundene

California Department of Motor Vehicles (DMV) gjør dette ettersom det den siste tiden har blitt påpekt fra andre sikkerhetsmyndigheter at det kan oppstå fatale konsekvenser slik Tesla i dag holder på, med å la kundene deres teste nivå 2-funksjoner på offentlige veier. Slik det vanligvis fungerer i staten California er at selskaper bruker opptrente sjåfører til å teste autonom kjøring, mens Tesla altså bruker sine egne kunder.

I tidligere vurderinger har DMV kommet frem til at Tesla sin FSD-modus ikke faller under deres beskrivelse av autonome kjøretøy ettersom det krever en menneskelig fører som passer på bilen. Det er dette de nå vurderer å gå tilbake på, noe som kommer frem i et brev sendt til senatoren Lena Gonzalez.

Har sett “farlige” videoer

Det er Steve Gordon i DMV som signerer brevet, der det går frem at de nylig har varslet Tesla om en mulig endring i det første klarsignalet de fikk, som følge av “nylige oppdateringer, videoer som viser farlig bruk av teknologien, aktive etterforskninger gjort av National Traffic Safety Administration, og ytringer fra andre eksperter innen feltet.”

Annonse


I en test av bilen i november 2020 skal DMV ha konkludert med at Teslaen de brukte med FSD ikke var i stand til å kjøre av seg selv på forsvarlig og trygt vis.

Myndighetene er dessuten i prosessen med å vurdere Tesla sin bruk av av uttrykket “Full Self-Driving” der eksperter tidligere har uttalt seg negativt om dette med begrunnelse i at det villeder kundene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse