teslasinnakjøring
Samtidig som den selvkjørende delen av Tesla-er blir bedre, økes også prisen på FSD i USA.

Annonse


Tesla-er kan snart sinna-kjøre

Tesla beta-tester for tiden AI kjøre-profiler.

Tesla med “sinnakjøring”-modus

Nyheten ble lansert i beta-format i oktober, men oppdateringen ble trukket tilbake grunnet problemer med venstre-sving i lyskryss, men oppdatert dagen dager.

Først nå vet vi mer om samtlige modus med selvkjøring aktivert.

Disse kjøremodusene er delt opp i tre, “Chill” “Average” og “Assertive” , og styrer rullerende stopp, hastighets-baserte felt-skifter, følge-avstand og hvor langt bilen ser etter gult varsel i lyskryss.

Annonse


Tesla-er kan snart sinna-kjøre

Så det er altså “Assertive Mode” vi vet mer om nå, eller “Road Rage Mode” som foreslått av David Zipper. Vi lo.

Aktiverer du denne modusen vil bilen nemlig følge etter andre biler med mindre avstand, endre kjørefelt hyppigere, kommer ikke til å kjøre ut av felt som er ment å passere med, og kan utføre rullerende stopp.

Med snitt-profilen forklarer Tesla i beta-versjonen av FSD at bilen vil ha medium følge-avstand og kanskje utføre rullerende stopp. Om man aktiverer “slapp av”-modus vil Tesla-en ha lang avstand til bilen foran og utføre færre felt-skifter basert på trafikk.

Se hvordan Tesla-en oppfører seg med de tre ulike selvkjøre-modusene:

Øker prisen på selv-kjøring, men kun i USA

Nesten samtidig med at disse funksjonene ble avslørt, har Elon Musk uttalt at den komplette FSD-pakken vil koste 12 000 dollar (i Norge vil pakken fremdeles koste 59 600 kroner, i det minste foreløpig) fra 17. januar, men at pris-økingen kun gjelder for USA av en eller annen grunn. Kanskje fordi de kan levere flere funksjoner der?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse