meta

Annonse


Meta/Facebook får tittel de ikke er stolte av: Årets verste selskap

Yahoo! Finance kårer på tampen av hvert år to vinnere som i ulik grad kan være stolte av utmerkelsen. Det ene er “årets selskap” i positiv forstand, mens det andre er “årets verste selskap”, der sistnevnte gir en type oppmerksomhet du helst vil være foruten.

Roser Microsoft opp i skyene

“Årets selskap” deles ifølge Yahoo! Finance ut til selskaper som blander fremragende økonomiske resultater med kulturell betydning, og baseres på prestasjoner i markedet sammen med en rekke andre parametere. For 2021 er det kjent at Microsoft har tatt denne utmerkelsen etter et år der de har bikket to billioner dollar i markedsverdi og stadig har levert sterke resultater i bunnlinjen.

Rosinen i pølsa har ifølge nettstedet vært den svært vellykkede ekspanderingen til nye forretningsområder i skytjenester og lignende, med stor suksess i Teams og sosiale tjenester som LinkedIn. Det påpekes samtidig at alt dette er oppnådd samtidig som de har holdt seg på god avstand fra offentlig backlash eller involvering i antitrust-brudd og lignende.

Meta som en motsetning

På den andre siden av skalaen – ikke at det skal bety at Meta har gjort det dårlig på det rent økonomiske, finner man selskapet som mottar prisen for årets verste selskap basert på spørreundersøkelser der 1541 respondenter er involvert. Essensen i denne tildelingen er at den gis til det selskapet som har plaget folket mest. At den tildeles Meta, kan ha noe sammenheng med det store navnebyttet de gjorde i år fra Facebook til Meta.

Annonse


Av resultatene fra spørreundersøkelsene går det frem at selskapet fra kundenes perspektiv driver med sensur, særlig av den politiske høyresiden. Andre kunder mener på sin side at Meta er medskyldige i at høyreekstreme tanker og holdninger får fri bane på deres plattformer.

De får også tyn for å ikke ha gjort en skikkelig jobb i regulering og kontroll av innlegg på det sosiale mediet som kan bidra til spredning av misinformasjon.

Annonse