app-store

Annonse


Apple med seier i siste liten, trenger ikke endre App Store enda

Anken ga positivt utslag for Apple

For en måned siden var Apple og Epic Games i retten for å dekke en rekke punkter – der ett av Apples ønsker var å utsette det pålagte behovet til å gjøre permanente endringer i App Store. Dommer Yvonne Gonzales Rogers ga Apple medhold i de fleste punkter, men fastholdt datoen for å gjøre de permanente endringene i App Store, den 9. desember.

Apple valgte å anke avgjørelsen til et spesielt ankeorgan i USA, der de nå har fått seg en liten seier i form av at organet har besluttet å sette tidsfristen på vent.

Det betyr at selskapet inntil videre kan fortsette å kreve fra utviklere at de benytter Apples system for kjøp i app, uten å tilby alternative kjøpemetoder.

Bryter ikke med antitrust-lov

Ankeorganet har gitt Apple medhold slik at de kan frastå fra å gjøre endringene nå, med begrunnelse i at de ikke har avdekket forhold som tilsier at Apple har brutt noen antitrustlovgivning. De påpekte likevel at Apple har brutt med Californias lover om rettferdig konkurranse ved å ikke tillate at utviklere informerer kundene om alternative betalingsmetoder når de foretar kjøp av tjenester på plattformen deres.

Annonse


Apple gjentok bekymringen deres, nemlig at endringene kan skape risikomomenter for personvern og sikkerhet. I tillegg mener de at endringene vil føre til ha negativ påvirkning på brukeropplevelsen “som kundene elsker med App Store.”

Epic Games har ikke gitt en kommentar på beslutningen så langt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse