neuralink-elon-musk
Neuralink har hittil testet hjernebrikken på både en gris og en ape.

Annonse


Elon Musk ønsker å teste Neuralink i mennesker neste år

I en livesending under CEO Council Summit, avholdt av The Wall Street Journal, meldte Elon Musk tydelig at Neuralink satser på å plante de første hjernebrikkene i mennesker i løpet av året som kommer.

Sikter inn mot 2022

Neuralink ble etablert i 2016 med fokus på å utvikle en hjernebrikke – en brikke som kan plantes i menneskehjerner for å fange opp og stimulere hjerneaktivitet. Først og fremst er formålet å bruke brikken i medisinske sammenhenger, der det blant annet er snakk om at den kan hjelpe mennesker med ryggmargskader og nevrologiske sykdommer.

Brikken har så langt blitt testet hos griser og aper.

Under livesendingen uttalte Musk at teknologien fungerer bra hos aper, og at de nå er i en fase der de gjør omfattende testing for å utelukke farer. En av prioritetene er å få det fullstendig bekreftet at brikken kan fjernes trygt og forsvarlig.

Annonse


Venter på FDA-godkjenning

Musk fortalte videre at de håper å teste brikken i mennesker for første gang i 2022, og at de første som testes vil være folk med alvorlige ryggmargskader.

Ventingen skyldes krav fra FDA (Food and Drug Administration). Ifølge Musk er Neuralink sine standarder for å plante enheten i menneskehjerner langt høyere enn det som kreves av FDA.

Nå skal det også sies at han har vært veldig optimistisk hele veien med tanke på tidsperspektivet for når de kan sette i gang med testing på mennesker. I 2019 sa han at de håpet på at testing starter i slutten av 2020, mens han nå i februar siktet inn mot slutten av dette året.