nordvpnkortdetaljer
NordVPN har undersøkt det mørke nettet og avdekket at nordmenns kortdata er mest på avveie i Skandinavia.

Annonse


20 912 norske betalingskortdetaljer på avveie

“4 millioner betalingskortdetaljer funnet på salg på internett – 47 462 tilhører skandinaver”, melder NordVPN.

Norge troner på topp

Det skremmende, ifølge NordVPNs undersøkelse, er at kortene kun koster 14 dollar stk (snittet for Skandinaviske kort), og at nordmenn er hardest utsatt, men merk:

“Det mest berørte landet var USA, da 1 561 739 av 4 481 379 betalingskort funnet for salg tilhørte amerikanere. Den nest mest berørte nasjonen var Australia, med 419 806 kort oppdaget for salg på det mørke nettet. Selv om det største antallet kort funnet for salg var fra disse 2 landene, betyr ikke dette at de er de mest sårbare. Ifølge undersøkelsen avhenger sårbarheten av faktorer som andelen ikke-refunderbare kort, landets befolkning og antall kort i omløp.” Vi kommer tilbake til dette.

  1. Norge: 20 912
  2. Sverige: 12 774
  3. Finland: 1514
  4. Island: 110

Mer enn halvparten (32 293) av alle oppdagede betalingskort som kom fra Skandinavia var Visa, etterfulgt av Mastercard (14 328) og American Express (690). 

NordVPN

Nord, Danmark, Sverige og Finland – i den rekkefølgen

NordVPN har også sammenlignet lekkasjene med FNs befolkningsstatistikk og hvor mange kort det er der ute fra Visa, Mastercard og American Express. Dette for å “risikoindeksen samt sammenligne mer direkte hvor sannsynlig det er at folks kort er tilgjengelige på det mørke nettet etter land”.

Ikke overraskende med tallet over, så er Norge på verstinglisten her oppe i nord:

Norges risikoindeks ble estimert til å være den høyeste av alle skandinaviske land – 0,45, etterfulgt av Danmark (0,4), Sverige (0,32) og Finland (0,12). Det mest sårbare landet ble funnet å være Hong Kong, med en maksimal mulig risikoscore på 1. Den nest mest sårbare var Australia (0,85), etterfulgt av New Zealand med en score på 0,8. Den minst sårbare poengsummen er 0, og den ble bare tilskrevet ett land – Nederland.

NordVPN

Det mest berørte landet var USA, da 1 561 739 av 4 481 379 betalingskort funnet for salg tilhørte amerikanere. Den nest mest berørte nasjonen var Australia, med 419 806 kort oppdaget for salg på det mørke nettet.

NordVPN
Les vår omtale og tilbud om NordVPN