India har til hensikt å forby all annen kryptovaluta enn den offisielle. Illustrasjonsbilde.

Annonse


Forbyr privat krypto

Nasjonalbankene ser på uavhengige kryptovalutaer med skepsis og møter konkurransen med offisielle, regulerte kryptoer. Kina har gått foran. Flere land følger etter. Sist ute er India.

Denne artikkelen inneholder reklame-lenker.

Loven vil skape et rammeverk for Indias offisielle kryptovaluta

Beskrivelsen av en ny “Official Digital Currency Bill” tyder på at India har til hensikt å opprette en offisiell kryptovaluta og tillate generell bruk av blockchain, men at de vil forby private kryptovalutaer.

Nyheten om forbudet dukket opp i en oversikt over lovforslag som skal behandles av Indias parlament Lok Sabha når det gjenopptar sine vintermøter i neste uke.

Annonse


Les også: Hvordan kjøpe Bitcoin

Unntak for “teknologi” og “anvendelse”

Det tiende lovforslaget i oversikten har tittelen “The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021”. 

Selv om selve lovgivningen fremdeles ikke er spikret, beskrives lovforslagets hensikt: Å skape et rammeverk for den offisielle digitale valutaen som skal utstedes av Reserve Bank of India. Lovforslaget har også til formål å forby alle private kryptovalutaer i India; det tillater imidlertid visse unntak for å “fremme den underliggende teknologien bak” og “anvendelse” av kryptovaluta. Det springende punkt er hva loven kommer til å legge i “anvendelse”.

Enormt potensiale i CBDC

I juli 2021 hevdet ledelsen i Indias Reserve Bank at digital valuta utstedt av sentralbankene – Central Bank Digital Currency (CBDC) – har et enormt potensiale og at India ikke har råd til å bli stående igjen på perrongen når toget tøffer avgårde. Lovforslaget tyder på at argumentasjonen er blitt bifalt av Indias regjering.

Den distinkte betydningen av “forby alle private kryptovalutaer” er ikke blitt utdypet. Pr. idag har så mange indere investert i eller gravet krypto, at et direkte forbud vil utløse en reaksjon. Et forbud mot å veksle eller betale med private kryptovalutaer er blitt foreslått, og det harmonerer med indiske myndigheters forsøk på å utvide sitt skattegrunnlag.

Les også: Hvordan kjøpe Ethereum

Krypto “kan brukes til ulovlige formål”

Kryptobørsene i landet har ført en høylytt kampanje for innføring av et reguleringssystem i motsetning til et direkte forbud, noe regjeringen tidligere har truet med på grunn av at krypto “kan brukes til ulovlige formål” (SIC!) og at alternative betalingsmidler begrenser sentralbankens evne til å styre inflasjonen, valutakursen og den samlede økonomi.

Beskrivelsen av lovforslaget antyder at India vil tillate bruk av blockchain – bare ikke til private kryptovalutaer. Sentralbanken ser ingen problemer ved selve bruken av blockchain-teknologi, men er imot at den brukes som et finansielt instrument.

Definisjonen blir avgjørende

Hvordan de indiske myndighetene definerer “anvendelse” av kryptovaluta blir avgjørende. I tilfelle de tillater at krypto kan behandles som aktiva eller en vare, noe deler av regjeringen har argumentert for, vil det åpne for handel på børser, men myndighetene frykter at det vil gjøre det mulig å bruke krypto til verdioppbevaring selv om det offisielt ikke vil være et byttemiddel. Myndighetene frykter at om de tillater handel kan folk bruke kryptovalutaer til delvis betaling ved kjøp av eiendom, eller til overførsler til utlandet.

Les også: Hvordan kjøpe IOTA

Flere land vurderer nasjonal kryptovaluta

India er en av flere nasjoner som har innledet arbeidet med en CBDC: Storbritannia, Japan, Canada og Hong Kong er alle kommet i gang med arbeidet.

USA har også påbegynt arbeidet og gikk igår enda et skritt i retning av å gjøre krypto mainstream da Federal Reserve System, Federal Deposit Insurance Corporation og Office of the Comptroller of the Currency i en felles uttalelse avslørte at de allerede er i gang med arbeidet og at de i 2022 “planlegger å skape klarhet i om hvorvidt visse aktiviteter knyttet til kryptoaktiva utført av bankorganisasjoner er lovlig”. De vil også se på sikkerhet og forsvarlighet, forbrukerbeskyttelse og overholdelse av eksisterende lover og forskrifter.

Kina ledende

Kina har allerede utstedt sin digitale yuan og 140 millioner digitale lommebøker er blitt brukt minst én gang. Midtens rike har forbudt kryptograving og har aldri tillatt bruk av private kryptoer.

Annonse