Britiske myndigheter er skeptiske til Nvidias oppkjøp av Arm.

Annonse


Storoppkjøpet til Nvidia trues av britiske myndigheter

I september 2020 ble det offisielt meldt at Nvidia hadde gått inn for å kjøpe opp britiske Arm, brikkeprodusenten som er å finne spor av i 95% av verdens smarttelefoner. Britiske myndigheter velger nå å potensielt sette ned foten for handelen, med begrunnelse i at oppkjøpet kan representere en fare for nasjonens sikkerhet, i tillegg konsekvensene det kan innebære for markedets konkurranseforhold.

Innleder andre fase av granskningen

Digitalsekretæren Nadine Dorries sier at hun har beordret den britiske forbruker- og konkurransemyndigheten, CMA, til å gjøre et dypdykk i oppkjøpet. I praksis betyr dette for Nvida og Arm at myndighetene innstiller fase to av granskningen, der de vil avholde en høring for å undersøke betydningen av oppkjøpet for både endringer i konkurranseforholdene og potensielle trusler nasjonen står overfor når Arm blir en del av Nvidia.

Den første fasen ble innledet i august, da tilsynet i en preliminær rapport uttalte at oppkjøpet kunne føre til signifikant forulemping i konkurransen innen markeder som datasentre, Internet of Things samt både bil- og gamingindustri. Rapporten er nå komplett og konkluderer med at det foreligger et faktisk behov for å undersøke konsekvensene av oppkjøpet nærmere – nå også med sikkerhetstrusselen hengende over seg.

Har seks måneder på seg

Av mange briter er Arm ansett som selve kronjuvelen i britisk teknologisammenheng, så det kommer kanskje ikke som en stor overraskelse at myndighetene graver i det, særlig med verdien på oppkjøpet tatt i betraktning.

Annonse


I uttalelsen prater Dorries om at Arm har en unik plass i den globale forsyningen innen teknologi, og at man av den grunn må sørge for at alle ringvirkningene av en slik transaksjon blir nøye vurdert:

“Myndighetenes begeistring for den stadig utviklende teknologisektoren vår er større enn noensinne før og vi ønsker utenlandske investeringer velkomne, men det stemmer at vi ønsker å foreta en fullstendig vurdering av konsekvensene av dette oppkjøpet.”

CMA får seks måneder til å gjennomføre granskningen og legge frem en rapport fremfor regjeringen.

Nvidia uttaler seg

En talsperson fra Nvidia har uttalt seg om den planlagte granskningen overfor CNBC – der er det tydelig at de på sin side mener at oppkjøpet er positivt for konkurranseforholdet. De sier at de kommer til å samarbeide med britiske myndigheter for å komme til bunns i saken.

Nvidia tar nyheten om at fase to er innledet med slående ro, der talspersonen forteller at granskningen vil gjøre det tydelig overfor myndighetene at oppkjøpet vil bidra til vekst for Arm samtidig som det vil fremme konkurranse- og innovasjonsnivået, også i Storbritannia.