telenorgooglecloud
Google inngår samarbeid med Cloud-delen av søkeselskapet for å "utforske" hva de kan gjøre sammen i nær sagt alle viktige elementer av moderne IT.

Annonse


Telenor utforsker AI med Google Cloud

Telenor og Google Cloud avslører i en felles pressemelding rikelig på PR-språk, at Google kanskje skal inn i operatørens nett.

Telenor søker partnerskap med Google Cloud for kunstig intelligens

“Begge virksomhetene har som mål å transformere og modernisere Telenors IT og nettverk ved å utforske hvordan Google Clouds tjenester, sikkerhetsløsninger, globale nettverk og datasenter kan utnyttes. Begge virksomhetene vil også ha som mål å styrke kundeopplevelsen ved å bruke Google Clouds data, analyser og teknologier innenfor kunstig intelligens og maskinlæring. Samarbeidet mellom Telenor og Google Cloud vil hjelpe både kunder og bransjer med utfordringer rundt den digitale transformasjonen”, heter det i pressemeldingen som legger til at de to “utforsker nye samarbeidsområder, definerer viktige strategiske initiativ og styrker Telenors digitale tjenester”. Red anm.: uthevingen er vår.

Begrepet “utforske” brukes også senere i pressemeldingen, noe vi tolker dithen at det ikke er noen garanti for at det skal skje.

Telenor sier at fordi nettverket i økende grad er programvare-basert, så må man gå til noen som har ekspertise på området, og at de to skal se på muligheter til å samarbeide blant annet med AI, maskinlæring og infrastruktur:

Nettverket er i økende grad basert på software og Telenor utforsker hvordan man kan
utnytte både Google Clouds ekspertise i datastyring, maskinlæring, kunstig intelligens og deres
infrastruktur for å bringe sammen komplementære teknologier til Telenors kunder og til samfunnet
generelt.

Telenor

I tillegg til programvaren-delen listes opp tre andre tiltak:

  • “Go-to-market aktiviter” beskrives slik: Telenor og Google Cloud vil samarbeide for å utvide tjenester, både horisontalt og vertikalt, med felles go-to-marketaktiviteter, og ved å skape nye, skalerbare inntektsstrømmer.”
  • “Felles nyskapning” forklares med at “satser på innovasjon” for å forbedre produkter. 5G og IoT nevnes også i bredt PR-språk
  • “Levere digitale løsninger til alle” beskrives med at Google Cloud skal hjelpe Telenor med blant annet brukerhjelp: “De to organisasjonene vil komme sammen for å støtte virksomheter og hjelpe dem med den digitale transformasjonen ved å gi tilgang til support og nestegenerasjonsløsninger. Målet er å utforske utviklingen av nye løsninger, å se på hvordan virksomheter drives på en ansvarlig måte, å se på forskjellige arbeidsmåter og å styrke samfunnet rundt oss.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse