applesalgnovember2021
Ingen andre øker med 10 prosent, samtidig som Apple øker med 20 prosent.

Annonse


iPhone opp 20 prosent – bare Samsung er større

IDC har avslørt mobil-salget for tredje kvartal i år. Det er totalsett en nedgang på 6,7 prosent grunnet komponentmangelen.

Det ble sendt 331,2 millioner mobiler til forhandlerne i tredje kvartal 2021

Som du kan se av tabellen sliter Samsung mest av alle enkelt-selskapene grunnet mangelen på komponenter, og går tilbake 14,2 prosent, mens Apple, Vivo og Oppo øker. Det er også en stor “andre” kategori i IDC-tallene som står for 30,5 prosent av andelen i tredje kvartal 2021.

Muligens er årsaken til at Apple klarer å unngå like store leveringsproblemer, er fordi de bruker de samme brikkene i andre produktgrupper, som iPad mini og iPhone 13 begge bruker A15:

Apple hadde i tredje kvartal i fjor en markedsandel på 11,7 prosent, et tall som nå leser 15,2 prosent og en økning på 20,8 prosent. Samsung hadde 22,7 prosent markedsandel, men er nå ned på 20,8 prosent.

I tillegg til komponentmangel melder IDC følgende om situasjonen i verden etter covid-utbruddet:

“Strengere retningslinjer for testing og karantene forsinker transport, og strømforsyningsbegrensninger i Kina begrenser produksjonen av nøkkelkomponenter. Til tross for alle anstrengelser for å dempe påvirkningen, har alle større leverandørers produksjonsmål for fjerde kvartal blitt justert ned. Med fortsatt sterk etterspørsel forventer vi ikke at tilbudsproblemene vil lette før langt ut i neste år.”

Videre avslører tallene at Sentral- og Øst-Europa, samt Asia/Stillhavet (med Japan og Kina ekskludert) opplevde nedganger på 23,2 proseng og 11,6 prosent sammenlignet med fjoråret, mens USA, Vest-Euruopa og Kina gikk i negativ retning langt mindre: 0,2, 4,6 og 4,4 prosent. Årsaken: at produsenten foretrekker disse regionene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse