optisk-lagring
Forskere ved University of Southampton har funnet en måte å oppnå høy skrivehastighet også i 5D-lagringsformål.

Annonse


Bruker 5D-teknologi til å lagre opptil 500TB i 14 milliarder år

Vi er alle kjent med at det stadig forekommer store sprang i teknologien når det gjelder lagringsteknologi, og forskere har nå dratt det enda lenger.

Sett det før, men ikke på denne måten

Ved hjelp av høyhastighetslasere har de nemlig greid å legge opp til 5D-datalagring som tillater opptil 500TB med data på en glassenhet på størrelse med en tradisjonell CD. Kapasiteten sammen med en forholdsvis høy skrivehastighet på 230KB/s kan endre praksisen innen arkivering og andre bruksområder for alltid.

5D-lagring er ikke helt nytt, men tidligere har det stort sett vært i begrenset grad med veldig lav skrivehastighet som ikke gjør teknologien særlig anvendbar eller praktisk. Med slik lagring bruker hver fil tre lag med såkalte nanoskala-prikker som utgjør fem dimensjoner. For å legge opp til raskere skrivehastighet har forskerne i tillegg brukt en infrarød laser med bølgelengde på 1053nm, såkalt femtosecond laser, kjent for å ha svært høy repetisjonsrate.

Milliarder av år med levetid

Fordelen med 5D-lagring er at man kan lagre data over svært lang tid sammenlignet med andre lagringsmetoder. Engadget skriver at den kan holde i nesten 14 milliarder år i romtemperatur uten å slite ned, og at den ellers kan holde seg i temperaturer på opptil 1000 celsiusgrader.

Annonse


Forskningsteamet skal ha klart å lagre 5GB med tekstdata på en glassdisk på størrelse med en vanlig CD, da med nesten 100% nøyaktighet. De estimerer at den samme disken kan lagre opptil 500TB med data dersom man bruker samme metode hele veien.

I praksis kan det være fordelaktig i arkiveringsformål, da det betyr at man kan fylle en 500TB-enhet med backup-data på rundt 60 dager, og at denne dataen er tilgjengelig i all overskuelig fremtid.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse