Program lurer Nvidia for deg

Kan nytte 100 prosent av digitalgravingen om man fordeler 70/30 på to forskjellige valuta.