Apple vet at ting tar tid i rettsapparatet.
Apple vet at ting tar tid i rettsapparatet.

Annonse


Hvorfor anker Apple Epic-dommen som de fremstilte som “en rungende seier”?

Apple vant på nesten alle punkter, men tapte på ett – og det svir på pungen. Nå forsøker de å hale ut tiden gjennom rettsapparatet.

Skyver forbrukeromsorg foran seg i et spill om store penger

Milliarder av dollar og tildels kontrollen over App Store sto på spill for Apple i saken Epic anla mot dem. Dommer Gonzalez Rogers dømte til fordel for Apple i ni av de ti kravene Epic fremsatte, og Apple gikk ut og kalte dommen en “rungende seier”. Men Apple tapte på ett viktig punkt: Dommeren krevde at Apple lot utviklerne linke til eksterne betalingssystemer. Den avgjørelsen ville trådt i kraft fra desember iår, og det er sannsynligvis tiden Apple forsøker å forhale gjennom nye runder i rettssalene.

I anken ber Apple om en utsettelse for å forhindre at selskapet må implementere de nye reglene fordi det “vil tillate Apple å beskytte forbrukere og sikre plattformen mens selskapet jobber seg gjennom komplekse og juridiske, teknologiske og økonomiske spørsmål i rask utvikling.” 

Avslørende argumenter 

Apple hevder for eksempel at den nye antistyringsregelen er unødvendig fordi selskapet allerede i forliket med Cameron har avtalt å slette klausulen om ikke å tillate lenker til eksterne betalingssystemer i App Store-retningslinjene, men såvidt det har fremkommet tidligere stemmer ikke dette helt; de ble enig om at apputviklerne fikk kommunisere med de kunder som ga samtykke til det, ikke linke til eksterne betalingssystemer. Den presiseringen ble av utviklerne i vid utstrekning ansett som en avledningsmanøvre. På den tiden lovet ikke Apple å slette noe avsnitt i retningslinjene for App Store.

Annonse


En knapp er mer enn en knapp

Det ser ut som om Apple virkelig er redd for at rettskjennelsen skal tvinge dem til å åpne App Store for alternative betalingsmekanismer, til tross for hva noen Apple-eksperter har hevdet:

Lenker og knapper til alternative betalingsmekanismer er forbundet med risiko. Brukere som klikker på en innebygd betalingslenke-knapp i en app – spesielt en som distribueres gjennom den kuraterte App Store – vil forvente å bli ført til en webside hvor de trygt kan oppgi betalingsinformasjon, e-postadresse og annen personlig informasjon.

Omsorg for forbrukerne

Apple fortsetter med velkjent argumentasjon om at de ikke vil kunne beskytte brukerne mot svindel hvis de tillater apputviklerne å koble til eksterne betalingssystemer:

Selv om Apple kunne undersøke koblingene i appen som blir sendt til vurdering, er det ingenting som hindrer en utvikler i å endre koblingen eller endre innholdet på destinasjonssiden. I tillegg mister Apple muligheten til å avgjøre om brukeren faktisk mottar produktene eller funksjonene hun betalte for. Apple mottar allerede hundretusenvis av rapporter hver dag fra brukere. Å tillate lenker til eksterne betalingsalternativer ville øke denne byrden. I hovedsak vil introduksjonen av eksterne betalingslenker føre til de samme sikkerhetsproblemer som Apple generelt bekjemper med bruk av IAP og som domstolen har anerkjent som legitime, konkurransefremmende årsaker til utformingen av App Store.

ITavisen: Apples iPhone-personvern er ikke så bra som vi trodde

Det er en rekke åpne spørsmål om hvor godt Apple beskytter brukerne av App Store – først sist uke la selskapet til en funksjon for enkelt å rapportere åpenbar App Store-svindel.

Søkt argumentasjon

Apple siterer også et blogginnlegg fra Paddle, en potensiell konkurrent til Apples in-app-betalinger som dukket opp etter Epic v. Apple-dommen, og bruker det til å illustrere en mulig trussel mot forbrukerne. Ikke på grunn av lavere gebyrer, men fordi “i motsetning til Apples strenge regler om personvern, har utvikleren til hensikt å gi tilgang til brukerens e-postadresser”.

Andre argumenter tas også opp, men i sum sier selskapet at “en forhastet implementering av dette vil forstyrre den skjøre balansen App Store skaper mellom utviklere og kunder, og vil gjøre uopprettelig skade for både Apple og forbrukerne”.

Stikk fra Tim Sweeney 

Apple har anket, men det er ikke klart om retten vil ta anken til følge. Epic sa umiddelbart etter domsavsigelsen at de hadde til hensikt å appellere.

Epics administrerende direktør Tim Sweeney svarte på Apples anke på Twitter:

Annonse