Denne er ikke trygg.
Blue Origins romkapsel er ikke trygg, ifølge ansatte i selskapet. Foto: Wikimedia Commons

Annonse


Så giftig bedriftskultur i Jeff Bezos’ Blue Origin at ansatte får selvmordstanker

Det er ikke bare Amazon som har en uholdbar bedriftskultur. I romfartsselskapet Blue Origin som ledes av Amazons grunnlegger Jeff Bezos, ignoreres sexisme, klimaet spiller ingen rolle og sikkerhetshensyn skyves til side. En gruppe anonyme medarbeidere og tidligere ansatte beskriver i drastiske vendinger interne forhold i selskapet. 

“At det ikke er skjedd en ulykke er ren flaks”

Ifølge brevet ville mange av dem ikke fly med selskapets romkapsel da den ikke er trygg, en person siteres for å si: “At det ikke er skjedd noen ulykke så langt er ren flaks.” 

Blue Origin sier de ønsker å skape en fremtid der millioner av mennesker arbeider i rommet til gavn for menneskeheten. Vi er entusiaster og mener det er nødvendig å utforske mulighetene for vår sivilisasjon utenfor jorden, men hvis Blue Origin gjenspeiler den fremtid Jeff Bezos forestiller seg, er vi på vei mot det verste i den verden vi lever i nu.

Dehumaniserende, giftig kultur

Bak det åpne brevet står ifølge underskriverne 21 nåværende og tidligere ansatte i Blue Origin. Bare én er navngitt og det er Alexandra Abrams, tidligere personalsjef i selskapet. Alle beskriver seg selv som romfartsentusiaster, men arbeidet for Blue Origin har virket massivt desillusjonerende på dem. En leder med flere tiårs erfaring fra luftfartsindustrien snakker om den “verste opplevelsen i sitt liv”. Andre hadde selvmordstanker etter å ha arbeidet i et så “giftig miljø”. Noen opplevelser blir beskrevet som umenneskelige.

Absolutt fiksering på Jeff Bezos

Et av de mest problematiske punktene i Blue Origins bedriftskultur er en absolutt fiksering på Jeff Bezos. Et av de hyppigst stilte spørsmålene på møter i ledelsen har vært: “Når flyr Elon [Musk] eller Richard [Branson]?” Kappløpet mellom milliardærene har vært viktigere enn sikkerhetsproblemer. Forfatterne av brevet minnes Challenger-katastrofen og flere av dem vil ikke fly i Blue Origins romkapsel.

Annonse


Vi har et beslutningsmønster som prioriterer utførelseshastighet og omkostningsreduksjoner fremfor kvalitet og sikkerhet. I 2018 hadde vi mere enn 1000 problemrapporter vedrørende motorene som driver Blue Origins raketter, som aldri var behandlet. 

Sexisme 

Brevet beskriver også en sexistisk bedriftskultur som aktivt støttes av den ansvarlige ledelsen på toppen av selskapet. Mange har klare preferansee mot kvinner som til og med ydmykes hvis de tar opp spørsmål som vedrører virksomhetens teknologi. 

En tidligere leder behandlet ofte kvinner nedlatende og nedverdigende og kalte dem “baby girl”, “baby doll” eller “sweetheart” og spurte dem ut om deres kjærlighetsliv. Det forekom oss at han var beskyttet av sitt tette personlige forhold til Bezos — han ble ikke sparket før han fysisk begynte å beføle kvinnelige underordnede.

Ingen tanker om klimaavtrykket

Blue Origin hevder offentlig at selskapet jobber for en bedre verden, men det motsies av selskapets håndtering av miljø- og klimatiltak. De har ingen konkrete planer om å bli CO2-nøytral eller å redusere det relativt store økologiske fotavtrykket.

Fraskrive seg retten til å klage

I 2018 tok Jeff Bezos initiativ til å få medarbeiderne til å fraskrive seg retten til å løse ansettelsestvister ved domstolene eller uttale seg om sjikane eller diskriminerende adferd.

I 2019 anmodet ledelsen i Blue Origin alle medarbeiderne om å underskrive nye kontrakter med en klausul om ikke å si noe som kunne “skade virksomhetens goodwill”. Kontraktene påla medarbeiderne å betale selskapets advokatsalærer hvis selskapet saksøkte dem for kontraktsbrudd. Den innerste krets i ledelsen holdt øye med hvem som underskrev og drøftet “nødplaner” for dem som ikke underskrev.

Annonse